Prawo karne

 • obrona podejrzanych/oskarżonych niezależnie od stadium postępowania,
 • pomoc skazanym w trakcie postępowania karnego wykonawczego,
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i prywatnych.

Prawo cywilne

 • sprawy o zapłatę,
 • sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie,
 • sprawy dotyczące nieruchomości (zasiedzenie, ochrona własności, rozgraniczenie, ustanowienie służebności drogi koniecznej, zniesienie współwłasności),
 • sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku),
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych,
 • dochodzenie roszczeń wynikających z umów cywilnoprawnych.

Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód i separację,
 • sprawy o rozdzielność majątkową,
 • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków,
 • sprawy o alimenty,
 • sprawy o uregulowanie kontaktów z dziećmi,
 • sprawy o ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa,
 • sprawy dotyczące opieki i kurateli.

Prawo gospodarcze

 • obsługa prawna związana z działalnością podmiotów gospodarczych,
 • przygotowywanie umów,
 • zakładanie i przekształcanie spółek,
 • pomoc prawna w sprawach rejestrowych (KRS).

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • sprawy o zapłatę wynagrodzenia,
 • sprawy o przywrócenie do pracy,
 • sprawy o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
 • sprawy o sprostowanie świadectwa pracy,
 • sporządzanie odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Prawo administracyjne

 • sporządzanie odwołań od decyzji organów I instancji,
 • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego